Zahradnické práce

Prořezávání stromů

Řez ovocných stromů

Stříhání keřů - řez a tvarovaných živých plotů - výškové sestřižení pro lepší vzhled, zmlazovací a zahušťovací řez

Údržba a úprava zeleně a rekultivace

Kácení stromů a keřů

Odvoz a likvidace větví a pařezů

Zakládání trávníků

Úprava terénu, dodání a rozhrnutí substrátu, včetně osetí trávou

Chemický postřik proti plevelu

Vyhrabání listí a posekání trávníků

Odstraňování: 

  • následků živelných pohrom
  • dřevin a dřevní hmoty při a po povodních
  • dřevní hmoty z říčního toku (zprůchodňování říčních toků)
  • dřevin a dřevní hmoty z mostů a mostních pilířů
  • polomů a vývratů
  • dřevní hmoty a dřevního odpadu při zemětřesení, tornádech, vichřicích a sesuvech půdy

 

Jiří Ficek 1372Jiří Ficek 1373
Jiří Ficek 1384Jiří Ficek 1431
Jiří Ficek 1028Jiří Ficek 1062
Jiří Ficek 1064Jiří Ficek 1066
Jiří Ficek 1067Jiří Ficek 1076
Jiří Ficek 1077Jiří Ficek 1078
Jiří Ficek 1110Jiří Ficek 1180
Jiří Ficek 1181Jiří Ficek 1187
Jiří Ficek 1188Jiří Ficek 1189
Jiří Ficek 1191Jiří Ficek 1192
Jiří Ficek 1194Jiří Ficek 1197
Jiří Ficek 1199Jiří Ficek 1200
Jiří Ficek 1201Jiří Ficek 1202
Jiří Ficek 1203Jiří Ficek 1207
Jiří Ficek 1208Jiří Ficek 1360

Jiří Ficek - ÚDRŽBA ZELENĚ

Konstantinova 1473/8
Praha 11 - Chodov
149 00

+420 606 953 357
+420 737 340 079